About Me

This is what I do.

ทุกครั้งที่ฝึกโยคะ ก็ให้ความรู้สึก เหมือนฝึกฝนการพัฒนาตัวเองทีละนิด ความรู้สึกที่ได้จากการฝึกเมื่ออยู่ในสื่อ ก็ไม่ต่างกันเมื่อต้องมาเจอปัญหาต่างๆในชีวิต นอกสื่อ

โยคะมันดีนะ เริ่มต้นจากตั้งเพจในเฟสบุ๊ค โดยแรกเริ่มคือ อยากจะแบ่งปันเทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ จากการฝึกฝนโยคะ สมาธิ และการพัฒนาตัวเอง ทำให้เริ่มต้นการเขียนบทความ เกี่ยวแนวทางการฝึกโยคะ และอยากให้คนที่ชื่นชอบการฝึกโยคะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

ยุ้ยเชื่อว่า... ประเทศเราจะก้าวไปข้างหน้าได้ คนในประเทศต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง  เรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเอง พึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุด และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเพื่อนร่วมทางด้วย  ...ซึ่งสิ่งนี้สำคัญที่สุด

ขอให้พลังงานดีๆ จากการฝึกโยคะ นำมาซึ่งสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง และความก้าวหน้าในชีวิต