If Knowledge Is Power

Learning is your superpower.

Read More

Education Of Health  and well-being

คอร์สบำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA

คอร์สบำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA

โรคภูมิแพ้ ไม่น่ากลัวเท่าโรคแพ้ใจตัวเอง การหันกลับมาดูแลตัวเอง คือสิ่งแรกที่เราต้องทำ เราต้องรักและดูแลตัวเองให้ดี ๆ ก่อน เราถึงจะรักและดูแลคนอื่นได้ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง

read more
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทย “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข้มแข็ง”

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทย “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข้มแข็ง”

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทย “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข้มแข็ง “เราต้องรักและดูแลตัวเองให้ดี ๆ ก่อน เราถึงจะรักและดูแลคนอื่นได้”

read more
โยคะมันดีนะ เสริมสร้างสมาธิและสุขภาพในที่ทำงาน

โยคะมันดีนะ เสริมสร้างสมาธิและสุขภาพในที่ทำงาน

“โยคะมันดีนะ เสริมสร้างสุขภาพและสมาธิในที่ทำงาน ” เป็นหัวข้อที่ได้มีโอกาสไปบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์การฝึกโยคะที่บริษัท chevron

read more
โยคะเพื่อพัฒนาจิตใจ โรงเรียนบ้านตากอง

โยคะเพื่อพัฒนาจิตใจ โรงเรียนบ้านตากอง

เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติ ดีใจที่ได้ใช้การฝึกโยคะและการฝึกสมาธิเบื้องต้น เพื่อไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

read more
ถวายหนังสือบำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA กับพระเทพฯ

ถวายหนังสือบำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA กับพระเทพฯ

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่ครั้งหนึ่งได้ถวายหนังสือบำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA กับพระเทพฯ ในสัปดาห์หนังสือ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุก ๆ คนมากมาย

read more

Fail again. Try again. Fail better.

Pin It on Pinterest

Share This